Tilstandsrapporten

Tilstandsrapporten er den beste garanti for problemfri omsetning av bolig

Målet med Tilstandsrapporten er å skape trygghet for selger og kjøper.
Tilstandsrapporten er basert på Avhendingsloven som trådte i kraft 01.01.2022, samt på NS 3600 – Norsk Standard for teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig.

Dette medfører en grundig gjennomgang med informasjon om tilstanden til boligen basert på kriteriene som legges til grunn i loven og NS. På den måten kan misforståelser unngås og konflikter forebygges. Den bygningssakkyndige følger en detaljert sjekkliste, og vurderer behovet for reparasjoner, fornyelse og vedlikehold. I en Tilstandsrapport legges det spesiell vekt på de byggetekniske forholdene som er særlig relevante ved eierskifte. Tilstandsrapporten gir en beskrivelse og vurdering av byggverk og bygningsdeler som den bygningssakkyndige har observert og som normalt har betydning ved eierskifte. Tilstandsrapporten gir så ledes systematisk og grundig informasjon om de viktige forholdene ved en bolig. 

For enkel lesbarhet har Tilstandsrapporten et sammendrag med oversikt over de viktigste forholdene ved boligen og en hoveddel hvor alle kontrollpunkter kommer frem. Det blir utført visuelle observasjoner, og inspeksjon på visuelt tilgjengelige deler av konstruksjonen, samt hulltaking mot våtrom, i påforede og isolerte kjelleryttervegger og tilsvarende risikokonstruksjoner.

Tilstandsrapporten gir bl.a. en vurdering av:

  • Våtrom
  • Kjøkken
  • Kjeller og andre risikokonstruksjoner
  • Forenklet lovlighetsvurdering
  • Forenklet vurdering av el-anlegg
  • Forenklet vurdering av det branntekniske.

Det vil også framgå hvilke dokumenter som er lagt til grunn for Tilstandsrapporten. Dette gjelder både dokumenter som oppdragsgiver legger fram, og dokumenter den bygningssakkyndige eventuelt måtte ha behov for å skaffe fram i tillegg.

Tilstandsrapporten er et standardisert produkt, som i tillegg bygger på kvalifisert skjønn fra den bygningssakkyndige.

© Morten Silkebækken AS
Utvilket av: