Takst bygget på tillit og nøyaktighet gir trygge verdier

Nøye og godt utarbeidede rapporter

Morten Silkebækken AS ble etablert av Morten Silkebækken i 2009. Hovedformål er taksering og
verdivurdering av fast eiendom. Selskapet er lokalisert i Hamar.

Tilstandsrapporten

Tilstandsrapporten er den beste garanti for problemfri omsetning av bolig.
Les mer om tilstandsrapport

Verditakst

Verditaksten utarbeides på grunnlag av takstmannens befaring og oppmåling av boligen.
Les mer om verditakst

Eierskiftetvister

Vurdering av reklamerte forhold i forbindelse med eierskifte.
Les mer om eierskiftetvister

"Morten Silkebækken AS tilbyr høy faglig kompetanse til gode og konkurransedyktige priser. Vi har fokus på rettskrivning og godt språk i rapportene, samt at vi leverer rapportene raskt"

Sertifiseringer og godkjennelser

© Morten Silkebækken AS
Utvilket av: