Priser

Avbestillinger:
1. Avbestillinger inntil 48 timer før befaringen faktureres med 50% av gjeldende pris.
2. Avbestillinger inntil 24 timer før befaringen faktureres med 75% av gjeldende pris.
3. Avbestillinger samme dag eller manglende oppmøte faktureres fullt ut.

© Morten Silkebækken AS
Utvilket av: