Eierskiftetvister

Vurdering av reklamerte forhold ved eiendommen i forbindelse med eierskifte

Reklamasjonsrapporten er i prinsippet en Tilstandsrapport hvor oppdraget er å foreta en vurdering av reklamerte forhold ved eiendommen i forbindelse med eierskifte. Oppdraget går ut på å vurdere de reklamerte forhold på stedet, samt en gjennomgang av tilgjengelig teknisk salgs-/saksdokumentasjon.

Reklamasjonsrapporten omfatter ikke vurdering av de juridiske sidene i saken, og vurderer kun de forhold som det er reklamert på. De økonomiske konsekvenser av reklamasjonen beregnes med utbedring til referansenivået dersom det konstateres et negativt avvik.
© Morten Silkebækken AS
Utvilket av: