Informasjon

Dokumenter som takstmannen vil se

 • Skjøte for eiendommen
 • Målebrev for eiendommen
 • Godkjente tegninger av bygningsmassen
 • Forsikringspolisen for bygningsmassen
 • Ligningsverdien for eiendommen
 • Kommunale skatter og avgifter
 • Evnt. tidligere takstpapirer
 • Dokumentasjon etter tilsyn av pipe og ilsteder
 • Dokumentasjon etter tilsyn av det elektriske anlegget
 • Samsvarserklæringer for det elektriske anlegget
 • Dokumentasjon etter radonmåling
 • Dokumentasjon av fellesutgifter
 • Dokumentasjon av fellesformue og fellesgjeld
 
 
Takstmannen vil i etterkant av at befaringstidspunkt er avtalt - sende ut en e-post eller et brev til oppdragsgiver hvor bl.a. relevante dokumenter blir etterspurt.
© Morten Silkebækken AS
Utvilket av: